قیمت ڈے سال
Arena Pharmaceuticals 72.75 -1.07 -1.45% 50.40%
Cardinal Health 45.25 -1.83 -3.89% -5.08%
Eli Lilly 149.47 -0.39 -0.26% 34.19%
Orexigen Therapeutics 0.01 0 0% 1.92%
Pfizer 35.95 -0.25 -0.69% -0.17%
Sanofi 50.10 -1.36 -2.62% 11.28%
TherapeuticsMD 1.36 0.02 1.49% -63.44%
Vivus 0.44 -0.03 -5.44% -86.95%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 10632 -330.65 -3.02% 31.64%
Russell 2000 1451 -45.50 -3.04% -6.40%