قیمت ڈے سال
AMC Networks 22.61 0.17 0.76% -60.66%
CBS 12.78 -1.23 -8.78% -73.82%
Comcast 34.09 1.67 5.15% -15.35%
Walt Disney 96.59 1.71 1.80% -14.16%
Discovery Communications 19.20 -0.25 -1.26% -31.11%
Twenty-First Century Fox 22.90 0.56 2.51% -36.53%
Netflix 367.45 3.37 0.93% -0.62%
Viacom 24.22 0.75 3.20% -19.09%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 7475 114.61 1.56% -5.32%
NASDAQ 100 7638 151.71 2.03% 1.23%
S&P 500 2522 52.50 2.13% -12.23%