اسٹاک قیمت
4.82
روزانہ تبدیل
-4.14%
سالانہ
0.35%

قیمت ڈے سال
Ageas 44.52 0.78 1.78% -15.94%
Allianz 197.82 2.24 1.15% -8.14%
ASR NEDERLAND 44.48 0.40 0.91% 24.18%
Aviva PLC 416.30 4.20 1.02% 2.61%
Azimut Holding 19.40 -0.87 -4.29% -5.27%
Banca Generali 32.05 -0.40 -1.23% -2.29%
Direct Line 252.30 1.90 0.76% -13.68%
Finecobank 12.45 -0.14 -1.07% -9.56%
Assicurazioni Generali 17.35 -0.65 -3.58% 2.66%
Hiscox 960.60 16.40 1.74% 22.09%
Mapfre 1.79 0.02 1.13% -4.22%
Nn Group 45.80 -0.89 -1.91% 8.76%
AXA 23.34 0.22 0.95% 3.64%
Sampo 42.05 0.29 0.69% 6.73%
Swiss Life Holding 544.60 6.80 1.26% 18.80%
Tryg 158.50 0.85 0.54% 7.60%
UNIQA 7.28 0.05 0.69% -2.54%
UnipolSai Assicurazioni 2.53 -0.14 -5.24% -1.40%
Vienna Insurance 22.35 -0.80 -3.46% -4.28%
Zurich 436.80 4.60 1.06% 16.79%

قیمت ڈے سال
IT40 24158 68.01 0.28% -2.95%