قیمت ڈے سال
Alamo 103.32 -0.29 -0.28% 8.96%
Briggs Stratton 1.64 -0.13 -7.34% -82.79%
Deere & Company 152.12 -1.04 -0.68% 6.16%
Lindsay 93.92 -1.00 -1.05% 14.01%
Douglas Dynamics 36.54 0.37 1.02% -0.90%
Stanley Black & Decker 125.45 -1.04 -0.82% -1.44%
Toro 60.86 5.63 8.59% -14.49%