قیمت ڈے سال
Tav Havalimanlari Holding 16.47 -1.14 -6.47% -33.32%

قیمت ڈے سال
BIST 100 88125 -3,402.55 -3.72% -6.35%