قیمت ڈے سال
Bradespar 70.87 -0.27 -0.38% 70.12%
Companhia Siderurgica Nacional 33.98 0.56 1.68% 119.37%
Fresnillo 1,069.50 -12.50 -1.16% 67.58%
Gerdau 25.36 0.34 1.36% 14.44%
Grupo México 92.27 2.06 2.28% 79.65%
Industrias CH 112.95 -0.04 -0.04% 20.17%
Klabin SA 28.73 -0.41 -1.41% 31.91%
Sappi Ltd 4,083.00 -150.00 -3.54% 5.78%
Southern Copper 69.79 -1.23 -1.73% 83.80%
Ternium 28.75 -0.59 -2.01% 35.04%
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA - Usiminas 14.16 0 0% 27.45%
Vale 16.92 -0.27 -1.57% 41.00%

قیمت ڈے سال
iBovespa 117380 -948.50 -0.80% -1.80%