قیمت ڈے سال
Banco Do Brasil 31.41 -0.47 -1.47% -5.76%
BB Seguridade 21.47 -0.07 -0.33% -23.89%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 12.14 -0.17 -1.38% -12.72%
BM&F Bovespa 15.94 -0.07 -0.44% -74.90%
Cielo 3.41 -0.04 -1.16% -32.61%
Clal Insurance 6,459.00 -16.00 -0.25% 111.77%
Cogna Educacao SA 3.56 -0.04 -1.11% -45.90%
Fleury 23.19 -0.42 -1.76% -7.20%
Banorte 129.09 -4.19 -3.14% 64.93%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA 79.70 -0.93 -1.15% 21.98%
Hapvida Participaçoes e Investimentos SA 14.36 -0.14 -0.97% -78.00%
Harel Group 3,088.00 1.00 0.03% 38.35%
IDI Insurance Company Ltd 10,920.00 -30.00 -0.27% 35.79%
Brasil RE (Instituto de Resseguros do Brasil 5.60 -0.07 -1.23% -22.11%
Itaú Unibanco 29.91 -0.86 -2.79% 16.52%
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd 432.80 3.80 0.89% 99.82%
Menora Mivtachim Holdings Ltd 6,501.00 -37.00 -0.57% 58.72%
Odontoprev SA 13.34 0.17 1.29% 3.98%
Phoenix Holdings Ltd (Israel) 3,164.00 -13.00 -0.41% 112.49%
Porto Seguro SA 53.88 -0.16 -0.30% -4.41%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 25.27 -0.53 -2.05% -10.17%
Banco Santander 40.27 -0.58 -1.42% 38.86%
Santander México 23.39 -0.12 -0.51% 50.61%
Ser Educacional SA 15.70 -0.06 -0.38% 6.59%
Sinar Mas Multiartha 10,225.00 0 0% -39.68%
YDUQS Participacoes SA 27.65 -0.35 -1.25% -10.81%

قیمت ڈے سال
iBovespa 121801 -1,775.35 -1.44% 18.48%