قیمت ڈے سال
Astellas Pharma 1,510.00 8.50 0.57% -19.55%
Sumitomo Dainippon 1,317.00 3.00 0.23% -37.17%
Eisai 7,790.00 -27.00 -0.35% 0.09%
Daiichi Sankyo 3,696.00 26.00 0.71% -47.39%
AbbVie 104.04 -0.54 -0.52% 21.05%
Agenus 3.80 0.10 2.70% -4.28%
Amgen 225.08 3.04 1.37% -3.30%
Aptinyx Inc 3.54 -0.43 -10.83% -8.05%
Arena Pharmaceuticals 66.08 0.30 0.46% 42.78%
BioCryst Pharmaceuticals 4.87 -0.24 -4.70% 76.45%
Bristol-Myers Squibb 62.41 0.01 0.02% 8.07%
Celldex Therapeutics 21.70 -0.78 -3.44% 734.62%
CytrRx Corporation 0.71 -0.01 -1.39% 69.05%
Geron 1.84 -0.03 -1.34% 28.67%
GlaxoSmithKline 1,381.00 11.00 0.80% -19.11%
Halozyme Therapeutics 40.52 1.50 3.84% 115.65%
Immunogen 5.54 0.17 3.03% 55.62%
Intra Cellular Therapies 23.90 0.26 1.10% 146.14%
Jazz Pharmaceuticals 135.00 2.31 1.64% -9.62%
Johnson & Johnson 147.45 2.77 1.91% 7.50%
Karyopharm Therapeutics 16.92 -0.07 -0.41% 1.53%
MacroGenics 21.26 0.65 2.82% 129.09%
Merck & Co 81.55 1.16 1.44% -6.67%
Novartis 81.84 -0.43 -0.52% -9.47%
Northwest Biotherapeutics 1.40 0.18 14.75% 533.48%
Pfizer 39.41 1.10 2.87% 2.93%
Roche Holding 299.60 0.55 0.18% -0.13%
Sanofi 84.10 -0.61 -0.72% 2.47%
Seattle Genetics 177.41 7.10 4.17% 49.17%
Sunesis Pharmaceuticals 1.78 -0.08 -4.30% 329.95%
Stemline Therapeutics 11.83 0 0% 15.53%
TG Therapeutics 28.11 -1.23 -4.19% 259.92%
United Therapeutics 132.49 -0.15 -0.11% 44.29%
Verastem 2.09 0.08 3.98% 47.18%
Immunic Inc. 17.48 -1.25 -6.67% 95.53%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 12350 165.76 1.36% 44.15%
Russell 2000 1836 16.23 0.89% 14.56%