صومالیہ - برآمدات - پیشن گوئیصومالیہ تجارت آخری Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تجارت کا توازن -2149 -2202 -2174 -2202 -2230 -2247
برآمدات 257 138 123 109 95.12 41.83
درآمد 2406 2283 2297 2311 2325 2288
دہشت گردی انڈیکس 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
[+]