قیمت ڈے سال
HNI 29.82 0.12 0.40% -5.78%
Knoll 11.87 0.16 1.37% -47.71%
La-Z-Boy 28.85 0.39 1.37% -7.09%
Herman Miller 23.35 -0.08 -0.34% -44.81%
Steelcase 10.73 -0.03 -0.28% -31.83%

قیمت ڈے سال
Russell 2000 1506 26.38 1.78% 1.30%