قیمت ڈے سال
Futebol Clube Do Porto Futebol Sad 0.85 0.09 11.84% 44.07%
Sporting Clube De Portugal Futebol Sad 0.79 0.01 1.29% 9.03%
Sport Lisboa E Benfica Futebol Sad 2.82 -0.04 -1.40% -5.69%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 3213 -32.14 -0.99% 7.56%