قیمت ڈے سال
Futebol Clube Do Porto Futebol Sad 0.71 0 0% 5.22%
Sporting Clube De Portugal Futebol Sad 0.68 0 0% 0%
Sport Lisboa E Benfica Futebol Sad 2.80 0.06 2.19% 2.19%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 3095 1.00 0.03% -1.23%