قیمت ڈے سال
Futebol Clube Do Porto Futebol Sad 0.74 0 0% 10.45%
Sporting Clube De Portugal Futebol Sad 1.00 -0.04 -3.85% 25.00%
Sport Lisboa E Benfica Futebol Sad 2.45 -0.05 -2.00% -46.85%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 3727 -102.41 -2.67% 7.67%