قیمت ڈے سال
Inbursa 15.59 0.27 1.76% -42.85%
Banorte 79.78 -0.32 -0.40% -25.52%
Santander México 15.49 -0.63 -3.91% -47.99%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 36127 -198.48 -0.55% -15.95%