اسٹاک قیمت
321.06
روزانہ تبدیل
1.79%
سالانہ
-41.63%

قیمت ڈے سال
Aeroports de Paris SA 138.70 0.95 0.69% 26.32%
Aena 136.90 1.10 0.81% -4.96%
Atlantia 22.37 -0.57 -2.48% 43.95%
Bpost 5.75 0.09 1.59% -47.10%
CTT 3.70 0.04 1.09% -8.54%
DCC 5,862.00 62.00 1.07% -6.63%
Deutsche Post 37.69 0.23 0.61% -29.69%
DSV 1,147.00 19.50 1.73% -21.71%
Easyjet 523.03 5.63 1.09% -46.84%
IAG 128.04 2.96 2.37% -35.01%
Lufthansa 6.93 0.08 1.12% -32.82%
Österreichische Post 29.35 0.30 1.03% -30.12%
Ryanair Holdings PLC 14.48 0.18 1.26% -12.03%

قیمت ڈے سال
GB100 7477 87.08 1.18% 6.03%