قیمت ڈے سال
Mondi 32,192.00 411.00 1.29% 3.16%
Rexam 56.17 0.26 0.47% -26.94%