قیمت ڈے سال
Grupo Aeroportuario del Sureste 379.91 4.38 1.17% 48.19%
Azul SA 46.82 0.89 1.94% 114.77%
Petrobras Distribuidora 27.58 0.26 0.95% 26.57%
CCR 13.98 0.24 1.75% -4.83%
Cosan USA 25.02 0.52 2.12% -64.40%
Ecorodovias Infrastutura e Logistica SA 13.13 0.27 2.10% -4.09%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 225.00 -0.06 -0.03% 41.25%
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 25.45 0.55 2.21% 41.78%
Companhia de Locaçao das Americas 27.45 0.15 0.55% 60.20%
Movida Participaçoes SA 19.26 0.43 2.28% 41.62%
Iochpe-Maxion 15.99 -0.07 -0.44% 12.45%
Petroleo Brasileiro Petrobras 11.69 0.32 2.81% 40.59%
Pinfra 163.00 -0.60 -0.37% -0.05%
Marcopolo SA 3.32 0.10 3.11% 11.78%
Random SA Implementos e Participaçoes 14.01 0.20 1.45% 43.75%
Rumo Logistica 20.06 -0.27 -1.33% -14.24%
Santos Brasil Participaçoes SA 9.30 0.11 1.20% 61.46%
Tegma Gestao Logistica 24.10 -0.09 -0.37% 8.74%
Tupy 23.68 0.18 0.77% 23.91%
Ultrapar Participaco 19.72 0.12 0.61% 7.52%
Controladorauelaavcncv 18.63 2.17 13.18% 218.46%
Waberers International Nyrt 1,780.00 0 0% 89.36%
Weg S/a 35.25 0.06 0.17% -22.70%
YPF 5.05 0.15 2.96% -6.49%

قیمت ڈے سال
iBovespa 129253 -11.43 -0.01% 34.67%