قیمت ڈے سال
Alliar Medicos A Frente SA 9.99 -0.09 -0.89% -6.81%
Americanas SA 48.81 -0.19 -0.39% -56.57%
Cogna Educacao SA 3.56 -0.04 -1.11% -45.90%
Atacadao SA 19.06 -0.06 -0.31% -3.00%
Fleury 23.19 -0.42 -1.76% -7.20%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA 79.70 -0.93 -1.15% 21.98%
Hapvida Participaçoes e Investimentos SA 14.36 -0.14 -0.97% -78.00%
CIA Hering SA 37.23 -0.58 -1.53% 136.38%
Hypermarcas 36.88 0.11 0.30% 4.56%
Lojas Americanas 6.84 -0.19 -2.70% -79.99%
Lojas Renner 41.48 -0.46 -1.10% 1.82%
MercadoLibre 1,570.00 -5.70 -0.36% 28.19%
Magazine Luiza SA 19.96 -0.47 -2.30% -75.95%
Natura & Co Holding SA 55.15 0.68 1.25% 8.48%
Odontoprev SA 13.34 0.17 1.29% 3.98%
GPA 29.94 -0.80 -2.60% -53.15%
Raia Drogasil 25.43 -0.34 -1.32% -78.44%
Ser Educacional SA 15.70 -0.06 -0.38% 6.59%
Sul America SA 29.00 -0.80 -2.68% -42.89%
Via Varejo SA 12.25 -0.31 -2.47% -36.46%
YDUQS Participacoes SA 27.65 -0.35 -1.25% -10.81%

قیمت ڈے سال
iBovespa 121801 -1,775.35 -1.44% 18.48%