قیمت ڈے سال
Precision Drilling USA 0.63 -0.50 -44.17% -72.84%