قیمت ڈے سال
Precision Drilling USA 0.75 0.18 31.80% -64.46%