قیمت ڈے سال
Lg Household Health Care 1,505,000.00 0 0% 22.16%
Amorepacific 235,500.00 0 0% 43.60%
Marisa Lojas SA 9.80 0.67 7.34% 12.26%
Arcos Dorados 6.25 -0.01 -0.16% 52.81%
Arezzo Industria e Comercio SA 95.93 1.66 1.76% 117.04%
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA 12.14 0.64 5.57% 5.57%
B2W Digital 70.49 -0.01 -0.01% -37.28%
C&A Modas Lda 15.31 0.32 2.13% 36.57%
Grup SBF SA 38.84 0 0% 10.59%
Atacadao SA 21.65 -0.42 -1.91% 10.18%
Fleury 26.38 0.01 0.04% 5.56%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA 84.67 -2.01 -2.32% 29.58%
CIA Hering SA 35.60 0.10 0.28% 126.03%
Hypermarcas 36.52 0.22 0.61% 4.73%
Kimberly-Clark de México 36.09 0.38 1.06% 4.94%
Lojas Americanas 22.10 0.35 1.61% -32.00%
Lojas Renner 46.28 -0.22 -0.47% 7.96%
MercadoLibre 1,476.34 8.28 0.56% 50.28%
Magazine Luiza SA 21.27 0.20 0.95% -70.00%
Odontoprev SA 12.92 -0.16 -1.22% -6.21%
GPA 40.38 2.95 7.88% -36.81%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 28.33 -0.18 -0.63% -3.64%
Raia Drogasil 25.75 0.27 1.06% -76.13%
Via Varejo SA 15.75 0.58 3.82% -18.31%

قیمت ڈے سال
iBovespa 129264 859.61 0.67% 35.59%