قیمت ڈے سال
Chevron 90.28 -1.76 -1.91% -23.69%
Innospec 74.00 0.46 0.63% -10.34%
NewMarket 362.40 4.18 0.97% -12.03%
Trecora Resources 5.71 -0.08 -1.38% -40.95%
Exxon Mobil 44.60 0.04 0.09% -38.58%