اسٹاک قیمت
1,484.00
روزانہ تبدیل
0.47%
سالانہ
-22.71%

قیمت ڈے سال
Arkema 111.00 -0.85 -0.76% 3.02%
Akzo Nobel 80.52 0.60 0.75% -23.09%
Altri 5.58 0.17 3.05% -8.52%
Boliden 392.00 6.30 1.63% 18.18%
CRH PLC 37.55 0.36 0.97% -10.72%
DSM 139.00 2.95 2.17% -7.12%
Ence Energia y Celulosa SA 3.57 0.05 1.48% 1.02%
Givaudan 3,557.00 49.00 1.40% -11.36%
HeidelbergCement 52.02 0.16 0.31% -29.34%
International Paper 47.47 -0.36 -0.74% -25.29%
Metsa Board Oyj 10.13 0.11 1.10% -0.30%
Outokumpu 4.98 0.06 1.28% 7.90%
Navigator 4.13 0.06 1.42% 35.68%
Sappi Ltd 5,769.00 45.00 0.79% 39.01%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 178.15 1.40 0.79% 23.84%
Semapa 14.70 0.30 2.08% 25.64%
Sika AG 261.20 4.50 1.75% -8.89%
Smurfit Kappa Group 36.53 -0.02 -0.05% -16.25%
Ds Smith 297.20 -1.10 -0.37% -29.22%
SSAB 57.00 1.12 2.00% 29.99%
Stora Enso 17.94 0.15 0.81% 20.40%
UPM 32.26 -0.01 -0.03% 0.75%
WESTROCK 44.11 -0.78 -1.74% -23.87%

قیمت ڈے سال
GB100 7467 77.09 1.04% 5.89%