قیمت ڈے سال
Astrazeneca 55.71 -5.68 -9.26% 38.14%
Bristol-Myers Squibb 63.24 -0.40 -0.63% 38.23%
Johnson & Johnson 148.00 -1.66 -1.11% 13.38%
Eli Lilly 150.46 -2.09 -1.37% 36.50%
Medicines 84.90 0 0% 172.81%
Merck & Co 83.54 0.86 1.04% 0.10%
Pfizer 38.17 -0.16 -0.42% 10.70%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 11042 30.26 0.27% 42.18%
Russell 2000 1579 -3.46 -0.22% 8.08%