قیمت ڈے سال
Arkema 93.48 -2.08 -2.18% 10.97%
BASF 64.53 -1.75 -2.64% 3.86%
Croda International 6,474.00 50.00 0.78% 27.32%
DSM 146.85 -0.15 -0.10% 33.50%
Fortum 21.29 0.15 0.71% 23.67%
Huhtamäki 42.14 -0.08 -0.19% 5.24%
Lenzing 101.00 -4.20 -3.99% 29.65%
Metsa Board Oyj 9.26 -0.27 -2.83% 72.67%
Neste 60.38 -1.80 -2.89% 78.96%
Outokumpu 4.04 0.01 0.17% 31.54%
Ponsse Oyj 31.95 0 0% 2.24%
Sanoma- Oyj 15.88 0.34 2.19% 53.73%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 143.65 -2.35 -1.61% 61.73%
Stora Enso 15.67 -0.47 -2.88% 37.76%
Tikkurila Oyj 33.30 -0.10 -0.30% 121.12%
UPM 30.75 -0.43 -1.38% 9.39%

قیمت ڈے سال
OMX Helsinki 25 4803 9.23 0.19% 13.11%
OMX Helsinki 11306 -30.99 -0.27% 12.89%