قیمت ڈے سال
Marketectors Brazil Small Cap 12.72 1.07 8.38% -38.91%
Coca Cola Femsa Sab De Cv 39.24 -0.24 -0.59% -36.74%
Rydex S P Midcap 400 Pure Growth 133.23 12.37 9.58% -9.11%