قیمت ڈے سال
Colruyt 49.79 -1.55 -3.02% -23.68%
Jeronimo Martins 16.09 0.17 1.04% 21.95%
Sonae 0.58 -0.01 -2.04% -38.84%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 2756 -32.96 -1.18% -11.48%
PSI 20 3942 -70.79 -1.76% -25.02%