قیمت ڈے سال
Benchmark Electronics 20.59 0.53 2.64% -17.08%
Celestica USA 6.73 0.45 7.03% 0.90%
Flextronics International 9.92 -0.08 -0.80% 1.43%
Jabil Circuit 27.40 2.10 7.59% -0.69%
Plexus 65.60 1.82 2.85% 11.89%
Sanmina 24.77 0.47 1.93% -18.36%