قیمت ڈے سال
Jardine Matheson 41.70 -0.30 -0.71% -34.55%

قیمت ڈے سال
STI 2657 -16.84 -0.63% -20.61%