قیمت ڈے سال
IEnova 64.01 0.31 0.49% -16.83%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 36190 -198.48 -0.55% -15.81%