قیمت ڈے سال
Acadia Pharmaceuticals 53.66 -0.80 -1.47% 23.56%
Acorda Therapeutics 6.70 0.33 5.18% 223.67%
Alnylam Pharmaceuticals 166.36 1.29 0.78% 40.01%
Alexion Pharmaceuticals 156.70 0.05 0.03% 38.34%
Amgen 245.49 3.83 1.58% 1.66%
Amarin 6.07 -0.06 -0.98% -69.51%
Arena Pharmaceuticals 80.50 -0.06 -0.07% 73.96%
Arrowhead Research 80.74 -2.12 -2.56% 41.38%
AstraZeneca 7,662.00 70.00 0.92% -2.23%
Biogen 275.84 -4.45 -1.59% -3.38%
Bluebird Bio 50.53 -1.32 -2.55% -48.46%
Bristol-Myers Squibb 66.54 0.52 0.79% -0.27%
Enanta Pharmaceuticals 46.72 -1.62 -3.35% -20.25%
Esperion Therapeutics 25.55 -1.20 -4.49% -55.51%
Galectin Therapeutics 2.19 -0.04 -1.79% -25.76%
Gilead Sciences 63.33 0.93 1.49% 0.56%
GlaxoSmithKline 1,400.00 -13.60 -0.96% -23.83%
Intercept Pharmaceuticals 27.45 -1.79 -6.12% -74.13%
YTE 90.56 -1.48 -1.61% 12.50%
Ionis Pharmaceuticals 61.28 -0.07 -0.11% -0.24%
Eli Lilly 190.77 4.08 2.19% 34.89%
Moderna Inc 129.65 -0.07 -0.05% 528.76%
Neurocrine Biosciences 107.69 -1.60 -1.46% 2.89%
Novartis 85.03 -0.27 -0.32% -8.29%
PTC Therapeutics 68.49 -0.23 -0.33% 30.53%
Regeneron Pharmaceuticals 517.93 0.02 0.004% 34.20%
Sangamo BioSciences 15.75 -0.44 -2.72% 88.17%
Sarepta Therapeutics 90.32 0.42 0.47% -29.38%
Vertex Pharmaceuticals 225.55 -0.57 -0.25% -4.36%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 12998 -114.13 -0.87% 38.92%