قیمت ڈے سال
Advance Auto Parts 138.96 -2.88 -2.03% -12.16%
AutoZone 1,144.14 -4.83 -0.42% -0.01%
MarineMax 23.14 0.46 2.03% 39.73%
Marine Products 10.00 0.23 1.68% -33.64%
O'Reilly Automotive 425.34 -2.51 -0.59% 10.11%

قیمت ڈے سال
Russell 2000 1442 11.02 0.77% -7.59%