قیمت ڈے سال
Estia Health 1.59 -0.07 -4.23% -39.04%
Ramsay Health Care 65.16 -0.97 -1.47% -9.49%
Sonic Healthcare 31.36 0.35 1.13% 15.46%

قیمت ڈے سال
ASX 200 6051 36.56 0.61% -9.31%