قیمت ڈے سال
Battalion Oil 7.61 -3.26 -29.99% 56.91%
Marathon Oil 4.56 -0.26 -5.39% -65.19%

قیمت ڈے سال
Russell 2000 1485 -51.53 -3.35% -4.68%