قیمت ڈے سال
Carbo Ceramics 0.30 0.004 1.37% -89.93%
Hi Crush Partners 2.29 -0.24 -9.27% -83.16%
US Silica 1.65 0.07 4.43% -90.43%
Union Pacific 140.05 -0.15 -0.11% -18.06%