قیمت ڈے سال
Aliansce Sonae Shopping Centers SA 31.03 -0.12 -0.39% 5.29%
BR Malls Participacoes SA 11.22 0 0% 4.66%
BR Properties SA 9.52 -0.15 -1.55% 1.06%
Cyrela Brazil Realty S/A 24.05 -0.10 -0.41% 2.12%
Direcional Engenharia 14.32 -0.17 -1.17% 18.84%
Even Construtora e Incorporadora SA 10.80 -0.03 -0.28% 12.50%
EZTEC Empreendimentos e Patricipaçoes SA 33.98 0.13 0.38% -12.87%
Iguatemi Empresa de Shopping Centers 42.20 0.04 0.09% 25.15%
LOG Comercial Properties 30.97 0.25 0.81% 4.21%
MRV Engenharia e Participacoes SA 17.04 -0.06 -0.35% -6.89%
Multiplan 25.68 0 0% 17.58%
Sao Carlos Empreendimentos e Participações SA 41.39 -0.03 -0.07% 17.09%
Tecnisa SA 8.78 -0.12 -1.35% -23.45%
Trisul SA 10.26 -0.10 -0.97% -5.26%
Uoa Develop 1.89 0 0% 6.18%