قیمت ڈے سال
Cerus 5.92 0.36 6.47% 13.63%
Plus Therapeutics, Inc. 1.82 0 0% 573.82%
Haemonetics 108.14 1.69 1.59% 9.94%
Stryker 184.14 -0.95 -0.51% 1.19%
Thermo Fisher Scientific 340.26 4.51 1.34% 27.73%

قیمت ڈے سال
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%