قیمت ڈے سال
Grupo México 42.40 -0.87 -2.01% -23.69%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 34657 89.56 0.26% -22.83%