قیمت ڈے سال
Flextronics International 7.93 0.07 0.89% -26.85%
Plexus 51.57 1.31 2.61% -19.59%
Sanmina 24.16 0.13 0.54% -22.01%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 7487 126.73 1.72% -5.13%