قیمت ڈے سال
Agilent 71.28 2.36 3.42% -13.01%
Bio-Rad Laboratories 350.94 4.87 1.41% 14.16%
Fluidigm 2.24 -0.30 -11.81% -83.58%
Illumina 269.46 13.59 5.30% -15.58%
Luminex 28.00 0.95 3.51% 18.49%
NanoString Technologies 22.32 0.17 0.77% -10.65%
Pacific Biosciences Of California 2.94 0.03 1.03% -59.95%
PerkinElmer 72.72 1.89 2.67% -26.24%
Thermo Fisher Scientific 282.66 7.98 2.90% 2.13%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 7475 114.61 1.56% -5.32%
Russell 2000 1093 21.82 2.04% -29.92%