قیمت ڈے سال
Quest Diagnostics 83.08 -5.89 -6.62% -7.83%
Enzo Biochem 2.47 -0.01 -0.40% -7.14%
Laboratory Of America 128.71 -8.34 -6.09% -16.85%

قیمت ڈے سال
S&P 500 2522 -88.60 -3.37% -12.04%