قیمت ڈے سال
Baxter International 79.79 -0.38 -0.47% 0.13%
Cerus 4.33 -0.03 -0.69% -30.05%
Cytori Therapeutics 0.21 -0.01 -5.59% -69.90%
Haemonetics 100.95 -3.89 -3.71% 17.84%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 7502 -295.16 -3.79% -2.17%
Russell 2000 1131 -48.33 -4.09% -26.26%