قیمت ڈے سال
AVX 21.68 0.18 0.84% 20.24%
Borgwarner 23.70 -1.24 -4.97% -41.51%
CTS 23.58 -0.33 -1.38% -19.52%
Knowles 15.37 -1.26 -7.57% -5.99%
Littelfuse 125.35 -13.02 -9.41% -32.52%
Vishay Precision 19.28 -1.71 -8.15% -43.44%
Vishay Intertechnology 14.55 -0.88 -5.70% -23.74%

قیمت ڈے سال
Russell 2000 1131 -48.33 -4.09% -27.25%