قیمت ڈے سال
Conagra Foods 29.93 0.17 0.57% 7.70%
Medifast 56.53 -1.63 -2.80% -56.88%
J.M. Smucker 112.81 2.55 2.31% -2.49%

قیمت ڈے سال
S&P 500 2488 -38.25 -1.51% -13.57%