قیمت ڈے سال
Taiwan Cooperative 21.00 -0.10 -0.47% 1.45%
Banco ABC Brasil SA 17.81 0.30 1.71% 17.23%
Abu Dhabi Islamic 5.60 0.07 1.27% 48.15%
Banco Do Brasil 34.56 -0.34 -0.97% 0.47%
BB Seguridade 25.23 0.09 0.36% -9.31%
Bbva Banco Frances 3.93 0.01 0.26% 2.61%
Banco Macro 17.07 -0.33 -1.90% -14.91%
Bolsa Mexicana de Valores 43.78 0.07 0.16% 2.55%
Banco BTG Pactual SA 122.31 -0.14 -0.11% 92.20%
BM&F Bovespa 17.14 -0.03 -0.17% -65.97%
Cielo 3.88 0 0% -31.08%
Gentera 11.55 -0.09 -0.77% 13.24%
Inbursa 19.96 -0.27 -1.33% 18.67%
Banorte 131.71 0.47 0.36% 61.81%
Grupo Financiero Galicia 9.69 -0.21 -2.12% -5.19%
Brasil RE (Instituto de Resseguros do Brasil 6.11 -0.06 -0.97% -15.02%
Itaú Unibanco 32.43 -0.47 -1.43% 17.71%
Porto Seguro SA 55.35 0.11 0.20% 11.56%
Rhb Capital Berhad 5.38 -0.02 -0.37% 12.08%
Banco Santander 44.32 -0.58 -1.29% 44.32%
Santander México 25.58 0.03 0.12% 52.35%
Sul America SA 35.66 -0.53 -1.46% -20.86%
XP Inc 46.39 0.43 0.94% -1.76%
Zenith Bank 23.80 0.30 1.28% 47.37%