قیمت ڈے سال
Beta Glass 70.00 0 0% 19.97%
Mondi 31,400.00 0 0% -5.09%
Mondi 28,429.00 -644.00 -2.22% -14.07%

قیمت ڈے سال
NSE-All Share 21094 -26.58 -0.13% -28.62%