قیمت ڈے سال
Becton, Dickinson and Co. 227.80 0.77 0.34% -11.15%
Bio-Rad Laboratories 512.27 0.77 0.15% 50.79%
Hologic 63.51 0.28 0.44% 27.02%
Teleflex 346.22 -11.68 -3.26% 1.32%
Thermo Fisher Scientific 430.26 -2.96 -0.68% 45.73%

قیمت ڈے سال
S&P 500 3345 -12.01 -0.36% 11.25%