زر مبادلہ کی شرح
27.47
روزانہ تبدیل
-5.16%
سالانہ
-77.75%

قیمت %ڈے %سال
USTUSD 1.00 0% -0.26%
BNBUSD 328.630 1.86% 1,464.90%
USCUSD 1.00 0% -0.03%
SOLUSD 48.1000 -2.89% 22.92%
LUNUSD 0.0002 5.88% -100.00%
DOTUSD 9.91 -2.49% -59.64%
MTCUSD 0.65 -2.42% -70.82%
ATMUSD 10.80 -2.37% -29.33%
DAIUSD 0.99974 -0.03% -0.20%
ADAUSD 0.51146 -1.43% -71.30%
UNIUSD 5.50 -1.63% -81.31%
ALGUSD 0.41 -3.40% -60.43%
BCHUSD 191.46 -1.97% -74.97%
XLMUSD 0.12989 -1.30% -70.74%
XMRUSD 191.560 2.97% -20.40%
LNKUSD 7.0222 -2.40% -79.36%
USDBTC 0.0338000 -0.59% 27.07%
USDETH 0.000506794 -0.23% 37.33%
USDLTC 0.01438642 1.01% 164.97%
USDXRP 2.48034 0.60% 142.32%