زر مبادلہ کی شرح
10.78
روزانہ تبدیل
-2.57%
سالانہ
-29.47%

قیمت %ڈے %سال
USTUSD 1.00 0.01% -0.25%
BNBUSD 328.630 1.86% 1,464.90%
USCUSD 1.00 -0.10% -0.12%
SOLUSD 48.3400 -2.40% 23.54%
LUNUSD 0.0002 5.88% -100.00%
DOTUSD 9.90 -2.55% -59.66%
AVXUSD 28.13 -2.88% -77.22%
MTCUSD 0.65 -2.56% -70.86%
DAIUSD 0.99987 -0.01% -0.18%
ADAUSD 0.51155 -1.42% -71.29%
UNIUSD 5.55 -0.74% -81.14%
ALGUSD 0.41 -3.12% -60.32%
BCHUSD 191.25 -2.08% -75.00%
XLMUSD 0.13022 -1.05% -70.67%
XMRUSD 191.560 2.97% -20.40%
LNKUSD 7.0735 -1.69% -79.21%
USDBTC 0.0338000 -0.59% 27.07%
USDETH 0.000506794 -0.23% 37.33%
USDLTC 0.01438642 1.01% 164.97%
USDXRP 2.48034 0.60% 142.32%