قیمت ڈے سال
Grupo Aeroportuario del Sureste 229.68 -7.01 -2.96% -25.41%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 132.05 -14.90 -10.14% -24.28%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 33799 -1,907.08 -5.34% -22.61%