قیمت ڈے سال
Abbott 102.14 2.21 2.21% 20.73%
Anika Therapeutics 34.09 0.95 2.87% -38.58%
Johnson & Johnson 148.40 1.18 0.80% 13.97%
Rti Surgical 3.15 -0.06 -1.80% -22.79%
Stryker 188.13 -1.17 -0.62% -11.15%
Wright Medical 29.24 -0.05 -0.17% 2.52%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 10998 57.23 0.52% 39.88%
Russell 2000 1546 29.02 1.91% 3.04%
US 600 892 12.12 1.38% -6.00%