قیمت ڈے سال
Formosa Plastic 91.10 -1.30 -1.41% -0.55%
Alfa 13.48 0.44 3.37% -6.65%
Alpek 17.90 -0.07 -0.39% -6.96%
América Móvil 14.61 0.32 2.24% -4.51%
Bolsa Mexicana de Valores 46.89 0.45 0.97% 11.01%
Petrobras Distribuidora 20.90 0.07 0.34% -29.08%
Braskem 24.01 -0.82 -3.30% -38.44%
Cemex Sab De Cv 6.21 -0.04 -0.56% 49.52%
Fresnillo 1,070.00 -12.00 -1.11% 67.66%
Gentera 8.14 -0.03 -0.37% -61.46%
Inbursa 19.07 -0.15 -0.78% -17.80%
Banorte 105.77 -1.95 -1.81% -6.65%
Grupo México 92.27 2.06 2.28% 79.65%
Industrias CH 112.95 -0.04 -0.04% 20.17%
IEnova 74.66 -0.13 -0.17% -13.51%
Genomma Lab Internacional 21.94 0.10 0.46% 5.38%
Pampa Energia 12.57 0.18 1.45% -5.35%
Petroleo Brasileiro 27.09 -0.46 -1.67% -8.48%
Tenaris 15.27 -0.34 -2.18% -28.68%
Ultrapar Participaco 21.91 -0.58 -2.58% -21.22%
YPF 3.45 -0.04 -1.15% -63.18%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 45126 442.96 0.99% 2.25%