قیمت ڈے سال
Banco Do Brasil 34.56 -0.34 -0.97% 0.47%
BB Seguridade 25.23 0.09 0.36% -9.31%
Banco Inter SA 69.29 3.52 5.35% 105.72%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 14.17 -0.08 -0.56% -4.84%
BM&F Bovespa 17.14 -0.03 -0.17% -65.97%
Cielo 3.88 0 0% -31.08%
Gentera 11.55 -0.09 -0.77% 13.24%
Banorte 131.71 0.47 0.36% 61.81%
Itaú Unibanco 32.43 -0.47 -1.43% 17.71%
Bank Mayapada Internasional 1,720.00 0 0% -72.26%
Porto Seguro SA 55.35 0.11 0.20% 11.56%
Banco Santander 44.32 -0.58 -1.29% 44.32%
Santander México 25.58 0.03 0.12% 52.35%
United Arab Bank 0.75 0 0% -16.44%